Jump to content

HeathenHeart

Member Since 17 дек 2009 - 11:15
Offline Last Active юли 22 2018 10:39

Posts I've Made

In Topic: Vikings

19 декември 2017 - 11:06

Пети сезон е много интересен, има доста битки и завързано действие.

In Topic: Vikings

22 юли 2017 - 19:22

Флоки откри Америка?!? :)